Potwierdzenie odwołania rezerwacji
Twoja rezerwacja została odwołana

Zwrot uiszczonej opłaty nastąpi w sposób odpowiadający sposobowi zapłaty, na rachunek bankowy, z którego została dokonana płatność, w terminie do 7 dni od momentu odwołania rezerwacji.

Regulamin rejestracji online