O mnie

Alicja Kras

specjalista psychiatra

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Krakowie. Staże do specjalizacji odbyłam w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Krakowie.

Uzyskałam II stopień specjalizacji z psychiatrii. Praktykę zawodową rozpoczęłam w Poradni Zdrowia Psychicznego w Tarnowie, gdzie pracuję do dnia dzisiejszego. Przez kilka lat pracowałam również w Poradni Leczenia Uzależnień w Tarnowie oraz Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie.

Systematycznie uzupełniam i aktualizuję wiedzę z zakresu psychiatrii oraz medycyny somatycznej, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.

Od wielu lat prowadzę prywatny gabinet, udzielając porad lekarskich w zakresie zaburzeń i chorób psychicznych.